TanDa apartment (Mr. Ben)

Scope of Work: Design & Build

Người đàn ông theo những con sóng rời khỏi đất nước giữa dòng biến cố lịch sử của quê hương những năm 70 thế kỉ trước. Nay tìm cho mình một cuộc sống bình yên, lặng lẽ bên căn hộ nhỏ của mình ở khu Chợ Lớn năm nào. Anh, một người Hoa góc Sài Gòn, nay Thượng Hải, mốt Sydney rồi lại trở về Sài Gòn thu mình trong một không gian tĩnh tại do CATINATdesign thiết kế và thi công.