Private house (Mr. Nhut)

Scope of Work: Design & Build

“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Đôi khi, những người đàn ông chúng tôi – những người bạn vừa cùng nhau xây nhà và tạo ra “tổ ấm”….