C7 My Dinh apartment (Mr. Bach)

Scope of Work: Design

Xanh Navi (xanh Hải Quân) luôn là biểu tượng cho sức mạnh, trí tuệ, sự thông thái của người  đàn ông. Chàng trai trẻ sắp lập gia đình đã tìm đến CATINATdesign để thiết kế lại “tổ ấm” của mình. Nơi cậu sẽ là người đàn ông trở che cho cả gia đình nhỏ…!