Eway.vn Hanoi office – CATINAT design

Eway.vn Hanoi office

Scope of Work: Design & Build Consulting

Chúng tôi tiếp cận dự án này khi một trong những Start-up lớn nhất Việt Nam có tham vọng vươn mình ra khỏi Đất nước. Vì lẽ đó mang lại một không gian làm việc khuyến khích sự kết nối chia sẻ và thú đẩy niềm đam mê của các nhân viên bằng cách thay đổi xu hướng làm việc thông thường là điều chúng tôi hướng đến. Tạo ra nhiều hơn các không gian làm việc không thông thường để tạo ra sự đột phá và hứng khởi nhân viên….

Main entrance
Lobby
Collaborative area
Teamwork space
Sleep box
Informal meeting
Informal meeting
Informal work space
Large meeting room
Working view