Eway.vn Hanoi office

Scope of Work: Design & PM

Eway (eway.vn) là một trong những công ty về giải pháp CNTT hàng đầu Việt Nam. Khi chuyển văn phòng qua địa điểm mới, với mong muốn tao ra một văn phòng có sự tương tác cao giữa các nhân viên, một không gian xanh và bền vững. Eway đã chọn CATINATdesign làm đối tác tư vấn và thiết kế cũng như đưa ra giải pháp và quản lí chi phí, chất lượng thi công và tiến độ cho Eway…

Main Entrance